Summer Adventure

PREGUNTES FREQÜENTS

EQUIP EDUCATIU

1. Qui forma part de l’equip educatiu?

Els nostres equips educatius estan formats per monitors bilingües experimentats i per ajudants de monitors, tots coordinats per una directora. Les titulacions i pràctiques necessàries compleixen escrupolosament la normativa vigent. Per a nosaltres, el més important és treballar de forma coordinada amb una dinàmica pròpia que emana del nostre objectiu: oferir un espai educatiu de convivència, respecte i responsabilitat, mitjançant la diversió, la pràctica de l’anglès i d’esports de natura amb seguretat.

La nostra estratègia és educar per mitjà de la interacció monitor-alumne. Per això el monitor passa molt del temps amb els nois i noies, transmetent amb la convivència i l’exemple els valors i les pràctiques de l’objectiu general.

L’equip està format per un monitor per cada 10 participants + un ajudant de monitor per cada 20 participants + 1 director + 1 coordinador.

2. Què vol dir monitors 24 hores?

Com és lògic, els monitors segueixen una jornada de treball, però els participants estan atesos durant les 24 hores del dia, de manera que si sorgeix algun problema, malestar o malaltia el monitor-tutor o la directora estan a la plena disposició per trobar la solució adient en cada cas, sigui l’hora que sigui.

3. Què vol dir monitor-tutor?

Cada participant té adjudicat un monitor que és el seu tutor personal, amb les següents funcions:

 • Acollida i seguiment de la integració i adaptació a la colònia
 • Control de tots els temes personals, sanitaris o alimentaris: medicació, alimentació, higiene, animació, motivació, estat d’ànim
 • Assistència amigable i encoratjadora davant tots els neguits, els dubtes, les preguntes, o els problemes que es puguin plantejar a la colònia
 • Seguiment del progrés lingüístic (anglès) i tècnic (activitats d’aventura).

4. Què vol dir que la ràtio és d’1 monitor per cada 6 participants?

La normativa vigent estableix que a les estades de colònies hi ha d’haver un responsable per cada deu menors participants. El nostre equip està organitzat de manera que cada grup de 10 nens té el seu propi monitor-tutor, però reforcem la tasca educativa amb un monitor ajudant per cada 20 participants.
Si hi afegim els directors el resultat és que per a una colònia de 60 nois i noies disposem d’un equip format per 9 adults, i la ràtio resultant és de 6/1, molt més baixa que la ràtio oficial, que és 10/1. D’aquesta manera garantim una assistència més acurada envers els alumnes.

ACTIVITATS

5. Qui controla les activitats?

Els nostres monitors estan capacitats i titulats segons la normativa vigent per a les activitats que es realitzen. El nostre protocol d’activitat exigeix una introducció tècnica i de seguretat abans de començar. Si algun participant incompleix les normes de seguretat és apartat del grup i no realitza l’activitat.
Algunes activitats específiques, com el ràfting o els barrancs, compten amb els seu propis monitors experts. Però el nostre equip participa també d’aquestes activitats com a reforç, afegint un extra a la seguretat amb què es realitzen.

6. Les activitats estan adaptades a cada participant?

Evidentment. Volem que les activitats de natura i aventura resultin experiències agradables per als nois i noies. Per això posem tots els mitjans perquè cada activitat s’adapti perfectament a la constitució física del participant, paral·lelament a l’edat.

7. Com es distribueixen les activitats?

Les activitats d’aventura es distribueixen al llarg de les tardes de la setmana. La programació ideal és una estada de quinze dies, però si un alumne només pot assistir a una setmana pot triar el torn a partir de les activitats que corresponen a aquell període, segons aquesta taula:

TORN DATES ACTIVITATS
 • 1ª, 3ª setmana: exploració de coves, trekking aquàtic, barranquisme,ràpel, tirolina, tir amb arc i circuit de mountain bike
 • 2ª i 4ª setmana: piragua, rocòdrom, water ball, ràfting i quads, acampada, pista d’aventura

8. Si el nen/a no vol o no pot realitzar alguna activitat què es fa?

Els monitors de Summer adventure sempre animem els nois i noies a la participació activa en les activitats que proposem, amb atenció individualitzada. En el cas d’una negativa insistent davant d’una activitat concreta, no obliguem a realitzar-la, però l’alumne no es podrà separar del grup que li correspongui.

9. La seguretat de les activitats està garantida?

Tot el material d’activitats és homologat i complim les exigències en matèria de seguretat. Ens basem en la prevenció dels riscos i en la supervisió dels monitors/es especialistes en la disciplina corresponent.

ANGLÈS

10. Com es practica l’anglès?

Treballem amb una metodologia que proporciona a l’alumne la possibilitat de consolidar i perfeccionar el seu anglès, adquirint espontaneïtat, agilitat i destresa en l’expressió. Això ho aconseguim per mitjà d’activitats molt variades i participatives, majoritàriament relacionades amb l’expressió verbal: cançons, representacions teatrals, concursos, jocs, gravacions de vídeo, tallers, etc, sense descuidar l’expressió escrita, que centrem en l’edició del llibre digital personalitzat.

MY ADVENTURE BOOK

11. Es requereix un nivell determinat de coneixement de la llengua?

No, els nois i noies realitzaran una prova de coneixement la primera tarda per dividir els participants segons el nivell; i així garantir l’aprofitament màxim.

INSTAL·LACIONS

12. Estan tancades i delimitades les instal·lacions?

Els espais de les instal·lacions estan perfectament delimitats, tant en els terrenys de l’Alberg com en els espais on es realitzen les activitats. En tot moment els nens estan controlats pels monitors i en els espais que aquests els assignen.

13. Poden sortir de l’alberg?

No, però està previst que els alumnes puguin sortir del recinte de l’alberg durant una estona de temps lliure cada tarda. La nostra instal·lació es troba en un extrem del poble de Salàs de Pallars, petit entorn urbà que no arriba als 300 habitats, sense trànsit rodat i amb poques possibilitats comercials. Malgrat que es tracta d’un espai sense perills, aquests moments de temps lliure compten amb la vigilància de dos monitors. Si alguna família considera que el seu fill no ha de sortir del recinte de l’alberg ho pot sol·licitar específicament.

14. La piscina compta amb socorrista?

El recinte de la piscina està protegit i tancat. Els alumnes gaudeixen de la piscina a durant l’horari establert i acompanyats pel seu monitor. L’horari de piscina té un protocol de seguretat establert. Els menors no estan mai sols a la piscina.
Les mides i la disposició de la piscina no requereixen la presència del socorrista aquàtic, però hi ha monitors que realitzen les funcions de vigilància i control.

SALUT

15. Com s’actua si un participant es troba malament o es fa mal?

El monitor que detecta la incidència la comunica a la directora de l’estada. Davant de qualsevol sospita o queixa de salut per part d’un menor, així com en el cas de cops o ferides, sigui quina sigui la seva gravetat, la directora planifica la visita al metge i avisa als pares. Les colònies tenen el CAP (Centre d’Atenció Primària) a 400 m. Per a casos més urgents, l’Hospital dels Pallars es troba a 6 km.
L’alberg compta amb vehicle propi per als trasllats. Segons quin sigui el diagnòstic, sempre d’acord amb els pares i el metge, es decideix la continuïtat de l’estada amb el tractament prescrit o l’abandonament de la colònia.
En cas d’abandonament no hi ha dret a la devolució dels imports pagats tret de casos excepcionals.
Les pòlisses d’assegurances contractades cobreixen les cures i/o tractaments així com també el trasllat del nen/a al domicili familiar en cas de necessitat.
L’equip de responsables està format en primers auxilis.

16. Què es fa quan un alumne està en tractament i pren medicació?

En cas que un alumne segueixi un tractament compatible amb la realització de les colònies, el seu monitor responsable serà l’encarregat de recordar-li els horaris i les freqüències de la seva ingesta de medicaments. Els participants han de dur la medicació necessària per tots els dies de les colònies i les instruccions convenients escrites a l’informe mèdic.
Si la medicació o el tractament requereixen l’actuació d’un professional mèdic, s’establirà un protocol a seguir, sempre d’acord amb la família. Si aquest protocol genera despeses, aniran a càrrec de la família. És molt important que totes aquestes incidències es resolguin en el mateix moment de realitzar la matrícula.

17. Quina informació del participant cal adjuntar?

Tota la que es disposi. Cal evitar que l’equip de monitors incorri en responsabilitats per desconeixement d’una incidència. Cal aportar tota la informació i documentació necessària, especialment en casos de tractaments mèdics o psicològics continuats.

18. Es disposa de menús especials o específics per participants amb al·lèrgies?

Comptem amb menús previstos per a les incidències alimentàries i al·lèrgies més comuns i conegudes. És fonamental que l’equip educatiu tingui coneixement de les necessitats del menor abans de l’inici de la colònia Per a incidències poc freqüents és important la concurrència de la família per a la planificació del protocol a seguir.

19. Es poden administrar medicaments de forma discrecional?

Tal i com consta en l’autorització paterna, la família autoritza l’equip responsable a administrar en cas de necessitat els medicaments més bàsics. (febrífugs, analgèsics…) De no ser així cal consignar-ho específicament.

ORGANITZACIÓ

20. Es poden portar i recollir els nens/es a la casa?

Les colònies summer adventure tenen el transport d’anada i tornada des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona inclòs en el preu. Els pares poden, si volen, portar els alumnes a l’alberg el dia d’entrada a les 13:00 h. i/o recollir-los l’últim dia a es 15:00 h. Només en aquells casos en què el domicili de la família estigui lluny d’aquest origen es podrà negociar la reducció corresponent.

21. Quina documentació s’ha d’aportar?

Els documents que s’han d’aportar es poden descarregar de la nostra pàgina web. Estan tots junt en un fitxer pdf. Són els següents:

 • Butlleta d’inscripció amb una fotografia
 • Informe mèdic complimentat per la família
 • Fotocòpia de la cartilla de vacunacions en regal o certificat mèdic
 • Autorització paterna
 • Original de la tarja sanitària
 • Carnet d’identitat (si en té)

22. Com s’ha de trametre la documentació a l’organització?

Hi ha tres mètodes per fer-nos arribar la documentació:

1. Baixar-la i imprimir-la, omplir-la, signar-la i trametre-la per correu ordinari a:

Alberg la Solana
Plaça Capdevila, 2
25693 Salàs de Pallars

2. Escanejar-la un cop completa i enviar-la via correu electrònic.

En aquest cas cal aportar a part l’autorització paterna, que ha de dur signatura original. No valen còpies. Es pot entregar a l’autocar el dia de la sortida o la pot portar l’alumne, juntament amb la tarja sanitària.

3. Entregar-la en mà a algun membre de l’equip, el dia de la reunió de pares a Barcelona o a l’autocar el dia de la sortida.
És important aportar l’original de la targeta sanitària, i es pot afegir la fotocòpia del carnet d’identitat, si en tenen.

23. Hi ha servei de bugaderia a l’alberg?

L’alberg no disposa de servei de bugaderia per als participants. El document titulat “MATERIAL NECESSARI” especifica la roba necessària per als torns.
Només en els casos més urgents es podrà rentar roba.

24. Com es fa la distribució d’habitacions?

L’equip responsable assigna les habitacions d’acord amb la inscripció:
Inscripció en grup: segons les preferències consignades al formulari d’inscripció.
Inscripció individual: segons l’edat i el gènere.

25. Com fes controla la higiene personal?

Acabada l’activitat de la tarda es disposa d’un temps suficient per a la higiene personal. Els alumnes es dutxen i es preparen la roba per a l’activitat de nit i la de l’endemà. El monitor-tutor vigila que la higiene sigui la correcta i que la roba sigui l’adequada. Els banys no són compartits.

26. Quina proporció de nois i noies hi ha a la colònia?

La inscripció és discrecional, per tant no depèn de l’organització. Si us interessa conèixer la proporció de nois i noies o els participants d’una determinada edat, podeu sol·licitar aquesta informació via correu electrònic.

27. Com funciona el dia de pares?

Per a les estades de dues setmanes estan previstos dies de pares, que seran els diumenges 9 i 23 de juliol. Els pares podeu arribar el diumenge a partir de les 10:30 del matí i emportar-vos el vostre fill per passar el dia. El participant ha de tornar a l’alberg entre les 18 i les 20 hores. Podeu aprofitar per emportar-vos roba bruta i portar roba neta. Podeu renunciar a visitar la colònia el dia de pares; alguns monitors tindran cura dels alumnes que es quedin, però no hi haurà anglès ni activitat a la tarda.

28. Hi ha transport públic per arribar a l’alberg?

L’empresa Alsa ofereix 2 serveis diaris fins a 100 metres de la casa. Surten de l’estació d’Autobusos de Barcelona.
També hi ha un tren diari des de Lleida fins a la Pobla de Segur.

29. Es poden portar mòbils a la colònia?

Es preferible que els participants NO portin mòbil. Si en porten, els serà recollit i guardat per la directora. Només en podran disposar els dimarts de 19:30 a 20:30 per trucar a casa. És important que els pares estiguin a disposició durant aquest temps.

30. Es pot establir comunicació telefònica amb els participants?

Els alumnes que ho desitgin podran trucar a casa mitjançant els telèfons de l’alberg els dimarts de 19:30 a 20:30 h. Cal tenir paciència per establir connexió, perquè són molts els participants que volen parlar.

31. Es poden portar aparells electrònics?

No està permès portar cap mena d’aparell electrònic, perquè afavoreixen l’aïllament personal i personal i destrueixen la convivència.

32. Els alumnes han de portar diners?

Totes les necessitats de la colònia estan cobertes. Si els alumnes volen portar diners cal tenir en compte que l’organització no els administrarà. Amb una petita quantitat per comprar gelats o llaminadures en tindran prou.

33. En cas d’aniversari d’un alumne, es celebra?

En la mesura de les possibilitats, a l’hora de sopar oferim un pastís al seu grup.
A més, el seu monitor-tutor organitzarà una trucada amb la família.

34. En cas de problemes d’adaptació, què es fa?

L’equip educatiu fa tot el possible per què el participant s’adapti a la convivència amb altres companys i a la dinàmica d’unes colònies. Malgrat això, sempre hi ha algú que s’enyora. La Directora de les colònies valorarà si el problema es pot reconduir, i mantindrà un contacte permanent amb la família fins que s’hagi solucionat. En cas que la solució no sigui possible i calgui renunciar a l’estada no està prevista la devolució del pagament.