Summer Adventure

EQUIP

ARCÀDIA/BABEL organitza SUMMER ADVENTURE des de 1989. És una associació pedagògica amb més de 25 d’experiència en el camp del lleure. Ha dissenyat programes en els quals han participat més de 20.000 nois i noies.

L’equip de responsables està format per monitors i professors titulats segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, coordinats per una Directora que vetlla pel funcionament correcte de la colònia i fa el seguiment de cada part del procés educatiu.

A cada participant se li assigna un monitor-tutor que té cura de tots els aspectes didàctics i d’adaptació, a més de l’alimentació, la medicació, etc.

El nostre projecte pedagògic es basa en una atenció personalitzada, amb una ràtio d’1 adult per cada 6 nens, molt per sota del que estableix la normativa.

equip_01 equip_02 equip_03 equip_04